Datafelter: Variantdata

I denne artikel:


  I dette skema gennemgår vi formatet for Variantdata, altså de enkelte varianter som er tilknyttet varianttyper. For at importere variantdata er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen. Husk at du altid kan foretage en eksport af eksisterende data for at se hvordan indholdet skal se ud.

  Bemærk: Visse felter er påkrævet, mens andre kan undlades.

  Data navn

  Data beskrivelse

  DATA_ID
  (Påkrævet)
  ID for variantdataene (den pågældende variant).

  Ved oprettelse af variantdata skal feltet enten udfyldes med et id, som ikke allerede er i brug (på tværs af alle varianter i shoppen) eller med værdien nul ("0"). Hvis du angiver værdien nul, vil varianten blive oprettet med et nyt data id. Hvis du lader feltet være tomt vil varianten ligeledes blive oprettet som ved angivelse af nul.

  Ved redigering af eksisterende data skal feltet være udfyldt med et matchende variantdata ID.
  TYPE_ID
  (Påkrævet)
  ID for varianttypen som disse variantdata tilhører (varianttypen er den overordnede type som varianterne tilhører f.eks. Farve, Størrelse, Længde osv.).

  Dette felt må ikke være tomt og skal matche et id på en eksisterende varianttype som varianten skal tilhøre (ved oprettelse) eller tilhører (ved redigering).

  Sættes et type id som ikke eksisterer vil variantdataene blive importeret men ligge som ikke-tilknyttede data i shoppens database.
  TITLE_[sprog]
  (Påkrævet)
  Variantens titel, ex Rød, Grøn, Blå osv.

  Bemærk: Datafeltets titel (TITLE_[sprog]) formateres som TITLE_DK, TITLE_NO3 mv. alt efter hvilket sprog varianten er tilknyttet — se tildelte sprogstrenge under Indstillinger > Sprog og domæner. Sproget tildeles automatisk et nummer efter sprogkoden hvis der findes flere sites med samme sprog, eller hvis der tidligere har været oprettet et tilsvarende sprog. Husk at du også kan foretage en eksport af dine variantdata for at se de præcise definitioner.
  SORTING Variantens sortering, f.eks. "3" (lave værdier vises først)
  DELETE Indsæt "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette varianten.

   

  Nyttige links