Datafelter: Rabatlinjer

I denne artikel:


  Nedenstående skema gennemgår format for Rabatlinjer (rabatlinjer for produkter). For at importere rabatlinjer, er det vigtigt, at de er i samme format som eksport filen.

  Bemærk: Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. 
   

  Data navn

  Data beskrivelse

  LINE_ID
  (Påkrævet)

  ID for rabatlinjen.
  Ved oprettelse af en rabatlinje skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye rabatlinjes ID.
  Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende rabatlinjes ID.

  SOURCE_TYPE
  (Påkrævet)
  Bestemmer, hvilken kildetype rabatlinjen har. Skal være en af værdierne "all" (alle), "user" (kunde), "userdiscountgroup" (kunderabatgruppe)
  SOURCE_ID
  (Påkrævet)

  Id på kilden, 0 ved kildetype "all"

  TARGET_TYPE
  (Påkrævet)
  Bestemmer hvilken måltype rabatlinjen har. Skal være en af værdierne "all" (alle), "product" (produkt), "variantall" (alle varianter for produkt), "variant" (enkelt variant for produkt), "productdiscountgroup" (produktrabatgruppe)
  TARGET_ID
  (Påkrævet)
  ID på målet, 0 ved måltype"all", produkt ID ved måltype (variantall).
  MIN_AMOUNT
  (Påkrævet)
  Min. antal, f.eks. "1" for 1 stk. Måltype "variant" er begrænset til antal 1.
  DISCOUNT
  (Påkrævet)
  Rabat i procent
  CURRENCY Valuta-linjen skal gælde for, tom hvis alle valuta, ellers f.eks. "DKK" for danske kroner.
  SITE

  ID for site hvis rabatten kun skal gælde for specifikt site. 0 for alle sites.

  LANGUAGE

  Sprog-iso for sprog hvis rabatten kun skal gælde for specifikt sprog. Blank for alle sprog.

  DATE Datostyring, "0" for fra eller "1" for til
  DATE_FROM Dato fra i formatet "0000-00-00 00:00:00"
  DATE_TO Dato til i formatet "0000-00-00 00:00:00"
  DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette rabatlinjen.