Datafelter: Rabatkoder

I denne artikel:


  Nedenstående skema gennemgår format for Rabatkoder. For at importere rabatkoder, er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

  Bemærk: Visse felter er påkrævet, mens andre kan undlades. 

  Data navn

  Data beskrivelse

  CODE_ID
  (Påkrævet)
  ID for rabatkoden.
  Ved oprettelse af en rabatkode skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye rabatkode et ID.
  Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende rabatkodes ID.
  TITLE_[sprog]_[site] Rabatkodens titel på valgte sprog.
  CODE_TYPE Rabatkodens type - skal være enten "procent" eller "beloeb".
  CODE
  (Påkrævet)
  Rabatkoden som brugeren skal indtaste for at aktivere rabatten.
  AMOUNT
  (Påkrævet)
  Rabatkodens rabat - kommatal, f.eks. 10,50
  USE_COUNT Antal gange rabatkoden er brugt (kun eksport/kan ikke importeres).
  LIMIT Rabatkodens maksimale brugsantal - heltal større end 0, f.eks. 1, eller 20 mv.
  EXPIRES Rabatkodens dato for udløb. Hvis du ønsker at fjerne en udløbsdato, skal du skrive "DELETE" i dette felt.
  Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
  DATE_ADDED Rabatkodens dato for oprettelse.
  Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
  PRODUCTS Produkter som rabatkoden skal omfatte (er tom hvis rabatten gælder alle produkter).
  Produkt ID adskilles med vertikal bar "|", eks. "|3|5|14|" mv.
  ALLOW_DISCOUNTED Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at rabatten skal gælde for allerede nedsatte produkter ("0" hvis ikke).
  DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette rabatkoden.