Produkter og varianter

I denne artikel:


Introduktion

Du er her: Moduler > Eksport

Ledte du efter en guide til opsætning af variantprodukter? I så fald finder du artiklen her.


Nedenstående skema gennemgår format for Produkter og varianter. For at importere produkter/varianter er det vigtigt, at de er i samme format som eksport filen.

Bemærk: Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. For at være sikker på at du har de påkrævede felter kan du altid eksportere de data du også gerne vil importere. På den måde ved du hvilke felter der skal med i din import. En rigtig god ide kunne være at kopiere felterne fra din eksport.

Hvis du er i tvivl om dataenes funktion, er der hjælp at hente i afsnittet om Opret produkt.

Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog / sites afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder for alle import / eksport formater.​
 

 

Data navn

Data beskrivelse

PRODUCT_ID
(Påkrævet)
ID for produktet.
Ved oprettelse af et produkt skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv det nye produkt et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med et eksisterende produkts ID.

Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". Så bruges NUMBER feltet som nøgle. Findes der ikke et produkt med det angivne NUMBER, oprettes en ny.
 
TITLE_[sprog]_[site]
 
Produktets titel på det valgte sprog. Hvis linien repræsenterer en variant, optræder navnene på variant-data adskilt med '|'. Redigeres TITLEN, opdateres variantens bindinger til variantdata. Hvis der angives en variantdata, som ikke allerede findes, oprettes denne automatisk og tilføjes varianttypen. TITLE er påkrævet ved oprettelse.
 
PRODUCT_TYPE

Produktets type: 0 (normal), 1 (pakkeprodukt), 2 (gavekort med kode), 3 (gavekort uden kode), 4 (udgået).

STATUS
 
Status for produktet, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv.
 
STOCK
 
Antal på lager, f.eks. "5" for 5 stk.
 
STOCK_LOW Minimum antal på lager.
STOCK_LOCATION_[location_id]
 
Antal på lager på lageret med det angivne id
STOCK_LOCATION_PRIMARY
 
ID for produktets primære lagerlokation. 0 For automatisk lokation (følger site/sproglags standard lager)
CALL_FOR_PRICE Ring for pris, "1" ved aktiv og "0" for ikke aktiv.
DISABLE_ON_EMPTY
 
Status for produktet ved udsolgt, "1" for aktiv og "0" for ikke aktiv.
 
MANUFACTURER_ID
 
ID nummer for producenten / mærket.
 
DELIVERY_ID
 
ID for leveringstidspunkter. Ved standard leveringstid "Vis lagerantal" indsættes teksten "standard_lager". Ved standard leveringstid "Skjul lagerantal" indsættes teksten "standard".
 
FREIGHT_ID
 
ID for fast fragtmetode for produktet. 0 hvis produktet ikke har fast fragtmetode.
 
OUT_OF_STOCK_BUY Produktet kan købes, selvom det ikke er på lager, "1" eller "0"
UNIT_ID
 
ID for enheden.
 
NUMBER
 
Varenummer for produktet.
 
SUPPLIER_NUMBER
 
Leverandør varenummer for produktet.
 
EAN
 
EAN nummer for produktet.
 
PRODUCT_LINK
 
Produktets eksterne link. HUSK "http://" foran.
 
URL
 
Produktets URL.
 
WEIGHT
 
Produktets vægt, f.eks. "10" for 10 kg.
 
FOCUS_FRONTPAGE
 
Status for produktets visning på forsiden, "1" for aktiv og "0" for ikke-aktiv.
 
FOCUS_CART
 
Status for produktets visning i indkøbskurven, "1" for aktiv og "0" for ikke-aktiv.
 
SORTING
 
Sortering af produktet, 0 hvis ikke sorteret.
 
LANGUAGE_LAYERS Sprog isokoder for sproglag som produktet skal vises på efterfulgt af site id (standard 1) (f.eks. DK_1 eller UK_1) separeret med '|'. Efterlad tom for visning på alle sproglag.
USER_ACCESS ID'er for de brugere der kan tilgå produktet, adskilt af '|'. Hvis feltet efterlades tomt, er der ingen begrænsning på, hvilke brugere der kan tilgå produktet.
USERGROUP_ACCESS ID'er for de brugergrupper der kan tilgå produktet, adskilt af '|'. Hvis feltet efterlades tomt er der ingen begrænsning på hvilke brugergrupper der kan tilgå produktet.
For "Synlig for gæster" bruges ID 0.
RELATED_PRODUCT_IDS ID'er for relaterede produkter, adskilt af '|'.
RELATED_PRODUCT_NUMBER Varenumrer for relaterede produkter, adskilt af '|'. Ved import ignoreres feltet hvis RELATED_PRODUCT_IDS er udfyldt.
PDF_FILES

Filnavne for PDF-produktblade, adskilt af '|'.
Bemærk: Filerne der henvises til, skal placeres under "/upload_dir/shop/" i shoppens filhåndtering.

DATE_ADDED
 
Dato for produktoprettelse.
Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
 
DATE_UPDATED
 
Dato for produktrettelse.
Skal indtastes som: åååå-mm-dd tt:mm:ss
 
EDBPRISER_ID
 
Produktets ID på EDBPriser.
 
GOOGLE_CATEGORY_ID Produktets Google Kategori ID
DELETE
 
Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette produktet.
 
DESCRIPTION_LIST_[sprog]_[site]
 
Produktets listebeskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises i produktlister.
 
DESCRIPTION_LONG_[sprog]_[site]
 
Produktets / Variantens lange beskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises på varekortet.
 
DESCRIPTION_SHORT_[sprog]_[site]
 
Produktets / Variantens korte beskrivelse på valgt sprog. Beskrivelsen vises på varekortet.
 
CATEGORY_ID
(Påkrævet)
ID for produkts kategori. Dette kan være et ID for en hovedkategori eller underkategori.
 
CATEGORY_ID_CREATE ID for produkts kategori. Dette kan være et ID for en hovedkategori eller underkategori.
Dette felt bliver kun brugt ved oprettelse af produkt. Det påvirker ikke ved opdatering af et produkt.
 
SUB_CATEGORY_ID
 
Hvis produktet skal relateres til sekundære kategorier, kan kategoriernes ID-numre tilføjes her adskilt af ”|”. Det kan både være hovedkategorier og underkategorier.
F.eks. 20|15. Sættes til 0 ved ingen.
 
SUB_CATEGORY_ID_CREATE
 
Hvis produktet skal relateres til sekundære kategorier, kan kategoriernes ID-numre tilføjes her adskilt af ”|”. Det kan både være hovedkategorier og underkategorier.
F.eks. 20|15
Dette felt bliver kun brugt ved oprettelse af produkt. Det påvirkes ikke ved opdatering af et produkt.
 
LIST_PRICE
 
Produktets vejl. udsalgspris.
 
BUY_PRICE
 
Produktets kostpris, til internt brug.
 
MIN_AMOUNT
 
Produktets min. antal, f.eks. "1" for 1 stk.
 
PRICE
 
Produktets salgs pris (før evt. rabat).
 
DISCOUNT
 
Produktets rabat, "0" hvis ingen rabat.
 
DISCOUNT_TYPE
 
Rabattype, "a" for fast beløb (amount) og "p" for procent.
 
DISCOUNT_GROUP
 
ID for produktets B2B rabatgruppe. Tom hvis ingen.
 
PICTURES
 

Alle produktbilleder / variantbilleder (hvis disse er valgt til at blive vist ved valg af variant) adskilt af |. Linker altid ind i /upload_dir/shop/.
F.eks. 44182.jpg|285912.jpg

Ønskes eksterne billeder knyttet til produktet, angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til produktet. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet.
 

URL_PICTURE
 
Komplet link til det primære produkt billede (Produktbillede som vises inden variant er valgt, uanset om varianter har tilknyttet billeder). Kan ikke ændres.
 
SEO_TITLE_[sprog]_[site]
 
Søgeoptimerings-titel (Meta title) på valgt sprog.
 
SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site]
 
Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på valgt sprog.
 
SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site]
 
Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på valgt sprog.
 
SEO_LINK_[sprog]_[site]
 
Søgeoptimerings-link på valgt sprog.
 
SEO_CANONICAL_[sprog]_[site]
 
Søgeoptimerings-canonical (Meta canonical) på valgt sprog.
 
VARIANT_ID
 
ID for varianten. 
Ved oprettelse af et produkt skal feltet enten være '0', eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug. Variant ID'et skal være globalt unikt, det vil sige, på tværs af andre produktvarianter også. Hvis feltet efterlades '0', tildeler systemet selv den nye variant et ID.
Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende variants ID.

Feltet kan også udfyldes med "NUMBER". Så bruges NUMBER feltet som nøgle. Findes der ikke en variant med det angivne NUMBER, oprettes en ny.
 
VARIANT_TYPES
(Påkrævet)
 
Id'er for variant typerne separeret med '|'. Rækkefølgen og antallet af typer skal stemme overens med variantdata, som typerne repræsenterer. Disse optræder i TITLE feltet, sepereret af '|'.
 
PICTURE_FOLDER
 

Feltet kan bruges som et alternativ til PICTURES.
Du skal angive stien til en folder i shoppens uploadfolder, f.eks. /shop/import/. I denne folder placeres billeder, der ønskes tilknyttet produkterne i importen, og navngives NUMBER_filnavn.png eller NUMBER.png. Billederne bliver så automatisk knyttet til produktet med varenummer NUMBER, når importen udføres. F.eks. vil de to billeder 123_fil1.jpg og 123_fil2.png automatisk blive knyttet til produktet med varenummer 123.

Feltet kan kun bruges i import.

PRODUCT_TYPE Produktets type: 0 (normal), 1 (pakkeprodukt), 2 (gavekort med kode), 3 (gavekort uden kode), 4 (udgået).
 
EXTRA_BUY_CATEGORY_[categoriID ID'er for produkter i tilkøbskategorien, adskilt af '|'.
PRICEINDEX_* Angiver om et produkt eller variant skal medtages i prisindeks. 0 (vis ej), 1 (vis). Følgende prisindeks er tilgængelige (f.eks. PRICEINDEX_MIINTO):

ANNONSFYND
EDBPRISER
GOOGLE_ADWORDS
KELKOO
MIINTO
PRICERUNNER
SPAR30
TRENDSALES
CUSTOM_DATA_[id]_[sprog] Ekstra felt for det specificerede id, på valgt sprog. For typen 'afkrydsningsbokse' adskilles værdier af '|' hvis der er valgt flere værdier. For at slette tilknytning til ekstra felter skal der indtastes værdien 'DELETED'.

 

Nyttige links