Datafelter: Prislinier

I denne artikel:


  I denne oversigt gennemgår vi datafelterne for Prislinjer i shoppen (prislinjer for produkter, ikke standard produktpris). For at importere prislinjer er det vigtigt, at de er i samme format som eksport filen.

  Bemærk: Visse felter er påkrævet mens andre kan udelades.

  Data navn

  Data beskrivelse

  LINE_ID
  (påkrævet, se note)

  ID for prislinien.
  Ved oprettelse af en prislinie skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv den nye prislinies ID .
  Ved rediger skal det være udfyldt med en eksisterende prislinies ID.
  Alternativt kan NUMBER, MIN_AMOUNT,USER_TYPE, USER_ID og CURRENCY bruges som samlet nøgle oprettelse / opdatering.

  Påkrævet: LINE_ID er påkrævet, men kun hvis PRODUCT_ID ikke er udfyldt.

  PRODUCT_ID
  (påkrævet, se note)
  ID for produktet. Skal være udfyldt med produktets ID. Kan udfyldes med 'NUMBER' for at bruge produktets varenummer som nøgle. Se mere nedenfor.

  Påkrævet: PRODUCT_ID er påkrævet ved oprettelse af prislinie, hvis ikke feltet NUMBER er udfyldt og brugt som alternativ nøgle. (Se NUMBER)
  NUMBER

  Varenummer for produktet.

  Kan bruges sammen med MIN_AMOUNT,USER_TYPE, USER_ID og CURRENCY som en alternativ nølge ved oprettelse / opdatering.

  VARIANT_ID ID for varianten. Udfyldes med variantens ID, hvis prislinien skal gælde for en variant. Kan udfyldes med 'NUMBER' for at bruge variantens varenummer som nøgle. Se mere ovenfor.
  MIN_AMOUNT Min. antal, f.eks. "1" for 1 stk.
  PRICE Salgspris (før evt. rabat).
  DISCOUNT Rabat, "0" hvis ingen rabat.
  DISCOUNT_TYPE Rabattype, "a" for fast beløb (amount) og "p" for procent.
  CURRENCY Valuta, tom hvis standard valuta, ellers f.eks. "DKK" for danske kroner.
  USER_TYPE Kundetype, "all" for alle kunder, "group" for kundegruppe og "user" for kunde.
  USER_ID Hvis kundegruppe eller kunde er sat i USER_TYPE, så indsættes her ID f.eks. "2"
  DATE Datostyring, "0" for fra eller "1" for til
  DATE_FROM

  Dato fra (startdato).
  Indsættes som ISO 8601 tidsstempel: yyyy-mm-dd HH:mm:ss
  (kan sættes i anførselstegn, f.eks. "2022-12-16 23:59:59")

  DATE_TO

  Dato til (slutdato).
  Indsættes som ISO 8601 tidsstempel: yyyy-mm-dd HH:mm:ss
  (kan sættes i anførselstegn, f.eks. "2022-12-16 23:59:59")

  ACCUMULATE Hvis "1" kan prisen udregnes som en kombination af prislinie og rabatlinie. Hvis "0" bruges kun prislinien.
  SITE ID for site hvis prisen kun skal gælde for specifikt site. 0 for alle sites.
  LANGUAGE sprog-iso for sprog hvis prisen kun skal gælde for specifikt sprog. Blank for alle sprog.
  DELETE Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette prislinien.