Datafelter: Produktkategorier

I denne artikel:


  I nedenstående skema gennemgår vi Produktkategoriernes datafelter. For at importere produktkategorier er det vigtigt, at de er i samme format som eksportfilen.

  TIP: Se vores guide til import af produkter for en praktisk gennemgang af importfunktionaliteten i shoppen.

  Visse felter er påkrævet, mens andre kan udelades. Hvis du ønsker at slette indhold i tekst felter (alle der er sprog/site afhængige), kan det gøres ved at indtaste "DELETED" som værdi i importen for feltet. Det hjælper ikke blot at tømme feltet helt (sikkerhedsforanstaltning). Dette gælder for alle import/eksport formater.

  Data navn

  Data beskrivelse

  CATEGORY_ID
  (Påkrævet)

  ID for produktkategorien.

  • Ved oprettelse af en produktkategori skal feltet enten være tomt eller udfyldes med et ID, som ikke allerede er i brug.
  • Hvis feltet efterlades tomt, tildeler systemet selv et ID til den nye produktkategori.
  • Ved rediger skal feltet være udfyldt med en eksisterende produktkategoris ID.

   

  PARENT_ID

  Hvis kategorien er en underkategori, indsættes ID'et for den overliggende kategori.

  TITLE_[sprog]_[site]

  Kategoriens titel på valgt sprog.
  Hvis du kun har et enkelt site noteres feltet således: TITLE_DK (her benytter vi det danske sproglag). Du kan aflæse sprogkoden under Indstillinger > Sprog og domæner.

  DESCRIPTION_[sprog]_[site]

  Kategoriens top-beskrivelse (resumé) på det valgte sprog.

  DESCRIPTION_BOTTOM_[sprog]_[site]

  Kategoriens bund-beskrivelse på det valgte sprog.

  SEO_TITLE_[sprog]_[site]

  Søgeoptimerings-titel (Meta title) på valgt sprog.

  SEO_DESCRIPTION_[sprog]_[site]

  Søgeoptimerings-beskrivelse (Meta description) på valgt sprog.

  SEO_LINK_[sprog]_[site]

  Søgeoptimerings link på valgt sprog.

  SEO_CANONICAL_[sprog]_[site]

  Søgeoptimerings-canonical (Meta canonical) på valgt sprog.

  SEO_KEYWORDS_[sprog]_[site]

  Søgeoptimerings-søgeord (Meta keywords) på valgt sprog.

  SORTING

  Sortering på produktkategorien, f.eks. "3".

  USER_GROUPS

  Brugerrettigheder for kategorien, tom hvis ingen (dermed synlig for alle), ellers ID-numre for brugergrupper adskilt med "|".

  LANGUAGE_LAYERS

  Sprogkoder for sproglag som produktkategorien skal vises på efterfulgt af site ID (standard 1), f.eks. DK_1 eller UK_1 separeret med "|". Efterlad tom for visning på alle sproglag.
  Sprogkoder kan aflæses i ID-kolonnen i shoppens administration under Indstillinger > Sprog og domæner.

  PICTURES

  Billedet til produktkategorien. Linker altid ind i /upload_dir/shop/.
  Eksempel: 44182.jpg|285912.jpg

  Ønskes eksternt billede knyttet til kategorien, angives den fulde sti til billedet ved import, f.eks. http://eksternwebside.dk/sti/til/billede.jpg. Billedet bliver ved import downloadet til webshoppen og bliver knyttet til kategorien. Det placeres i /upload_dir/shop/ og navngives som originalbilledet.

  URL

  Kategoriens URL. Kategoriens ID indsættes automatisk i strengen. Dette felt kan ikke ændres via import.
  Eksempel: /shop/9-kategorinavn/

  STATUS

  Status for produktkategorien:

  • 1 (aktiv)
  • 0 (ikke aktiv)

   

  MENU_DISPLAY

  Visning i menu for kategorien. Indstillingerne findes shoppens administration på kategorien, hvis du klikker på Rediger ud for Synlighed:

  • none (vises ikke)
  • all (vises)
  • 1|2|4 (vises for kundegruppers ID adskilt af "|")

   

  DELETE

  Indtast "1" i denne kolonne, hvis du ønsker at slette kategorien.

   

  Nyttige links