SEO Redirects

I denne artikel:


Under SEO Redirects er det muligt at bestemme, hvordan din side skal reagere, hvis den indtastede URL ikke findes. Du kan i nedenstående video høre mere om, hvordan du opretter SEO redirects. 

 

Under SEO-redirects får du følgende muligheder:

Opret redirect: Her kan du oprette en ny redirect.

URL fra: Her indtaster du den gamle URL:
Det kan enten være en fuld url eller dele af en url efterfulgt af *.
Bruges *-notationen vil den matche alle URLs, der starter med den indtastede URL efterfulgt af ét eller flere vilkårlige tegn.

F.eks. vil
'http://testshop.dk/gammelurl/*'
matche både:
'http://testshop.dk/gammelurl/side1/' og
'http://testshop.dk/gammelurl/side2/'
 

Dette kan bruges til at redirecte flere forskellige lignende URLs til én bestemt URL med en enkelt linie.

På grund af *-reglen kan flere redirects matche den samme URL. Derfor gælder det, at det altid er den længste matchende 'URL Fra', som bestemmer, hvor der redirectes hen.
Hvis du eksempelvis har opstillet reglerne

'http://testshop.dk/gammelurl/*' og
'http://testshop.dk/*'


og den besøgende så taster
'http://testshop.dk/gammelurl/side1/'

vil det være:
'http://testshop.dk/gammelurl/*'
som bestemmer redirected, da den er det længste match af de to redirects.

Bemærk: Vær opmærksom på ikke at have URLs der redirecter til hinanden, hvilket resulterer i et uendeligt loop.


 

URL til: Her indtaster du den nye URL.

Type: Her kan du enten vælge imellem 'Permanent', 'Midlertidig' eller 'Nedlagt'. Bruges Nedlagt, er ’URL til’ ikke nødvendig, da denne bruges til at signalere, at siden er nedlagt og ikke vil dukke op igen.

Tvunget: Normalt vil en SEO redirect kun anvendes, hvis der ikke findes indhold på "URL fra". Hvis denne boks bliver krydset af, vil linket blive anvendt uanset hvad.

Tryk Gem for at sætte de nye redirects igang.