Affiliate marketing

I denne artikel:


 

Introduktion

Her opsættes salgstracking koder (affiliate marketing, Google Ads og PriceRunner TrackingPixel mv.), som bruges til at registrere dine salg. Koderne indsat via denne funktion bliver automatisk vist på ordrebekræftelsessiden, og er dermed eksponeret for de variabler som benyttes til at formidle data til affiliate partneren. Du finder affiliate marketing i shoppen under Indstillinger > Affiliate marketing.

Bemærk: Denne funktionalitet kræver kodeforståelse. Vi yder ikke support på opsætning af affiliate marketing, eller hjælp til fejlsøgning i egen kode. Hvis du ikke har den store kodeforståelse, vil vi råde dig til at tage kontakt til en designpartner, der kan hjælpe dig videre.

 

Opsætning

Affiliate marketing
Indsæt hele trackingkoden i tekstområdet, og udskift de midlertidige variabelnavne med variablerne som vist på siden i shopsystemet (Indstillinger > Affiliate marketing). Det kunne f.eks. være et ordrenummer eller ordretotal.

Google Ads
Affiliate marketing funktionen kan også benyttes til Google Ads salgstracking. Indsæt Google Ads-koden i tekstfeltet, hvorefter hvert enkelt salg vil blive tracket.

Andre
Benyttes en anden form for salgstracking, vil du have fået udleveret en kodestreng fra udbyderen. Denne kodestreng skal du indsætte i tekstfeltet og herefter tilpasse den til Hostedshop-systemet.

Nedenfor vises et konkret eksempel på opsætningen af en kodestreng. 

 

Eksempel

1. Du har modtaget en mail fra din udbyder hvori du finder en kode, som du bedes indsætte i dit system. Udbyderen ved naturligvis ikke at du blot skal indsætte koden i Indstillinger > Affiliate Marketing, og de vil derfor som ofte komme med råd til hvor i koden, kodestrengen skal indsættes. Den ser du bort fra og følger i stedet nedenstående vejledning. Her er koden som udbyderen har sendt:

  <!-- [ START: COMMISSION JUNCTION AFFILIATE TRACKING TAG - IF REMOVED, DOWNTRACKING FEES MAY APPLY] --> <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=1521055 &TYPE=345907&OID=<OID>&AMOUNT=<AMOUNT>&CURRENCY=<CURRENCY>&METHOD=IMG" height="1" width="20">
<!-- [ END: COMMISSION JUNCTION AFFILIATE TRACKING TAG - IF REMOVED, DOWNTRACKING FEES MAY APPLY] -->

2. I dette tilfælde har udbyderen været så flink at markere flere variabler, så det er tydeligt hvad du skal arbejde med. Variablerne fungerer ved at trække specifikke data ud fra din webshop, hver gang der bliver lavet et salg. De skal derfor stemme overens med de variabler som Hostedshop kender, for at kunne give den korrekte information.

3. I vores eksempel er der 3 variabler, nemlig OID, AMOUNT og CURRENCY.

4. Der skal bruges et ordre ID fra systemet, så udbyderen kan skelne mellem de forskellige ordrer (OID). Så skal udbyderen vide, hvor stor ordren faktisk er (AMOUNT) og til slut, skal udbyderen vide, hvilken valuta der handles i (CURRENCY) for at kunne udregne salg og profit.

5. OID skal sættes til at være et ordre ID, AMOUNT skal være stk. antal, og CURRENCY skal være valuta.

6. Kig nu under Indstillinger > Affiliate marketing for at se de variabler, der som standard kan bruges i Hostedshop systemet:

7. I eksemplet vil variablen %OrderID% svare til OID, og skal derfor indsættes i kodestrengen, i stedet for OID.

8. %OrderTotalInclVat% er en variabel der viser ordretotalbeløb inkl. moms. Denne variabel erstatter således AMOUNT i kodestrengen.

9. %OrderCurrencyCode% er en variabel der viser hvilken valuta der bruges. Denne variabel erstatter derfor CURRENCY i kodestrengen.

10. Således ser kodestrengen i eksemplet nu ud som vist her:

<!-- [ START: COMMISSION JUNCTION AFFILIATE TRACKING TAG - IF REMOVED, DOWNTRACKING FEES MAY APPLY] --> <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=1521055 &TYPE=345907&OID=<%OrderId%>&AMOUNT=<%OrderTotalInclVatExclFee%>&CURRENCY=<%OrderCurrencyCode%>&METHOD=IMG" height="1" width="20">
<!-- [ END: COMMISSION JUNCTION AFFILIATE TRACKING TAG - IF REMOVED, DOWNTRACKING FEES MAY APPLY] -->

11. Hermed er salgs tracking funktionaliteten opsat, og udbyderen får nu information hver gang en ordre forlader webshoppen. Det er altid en god idé at gennemføre nogle testordrer i samarbejde med udbyderen efter opsætningen er fuldført, for at sikre at alt fungerer som det skal.

 

På samme måde, som det er muligt at lave salgs tracking på ordren, vil man også kunne lave tracking på produkterne på en ordre, ved at benytte ovenstående principper, med variablerne listet i sektionen Ordre produkter, nederst på siden:

 

Nyttige links

  • Hvis du ønsker at implementere dine egne scripts kan du læse mere i vores guide til variabler