Lo-Dash

I denne artikel:


Lo-Dash er et Javascript værktøj eller bibliotek, som vi har gjort tilgængelig med app.js filen. Det vil sige at du lige som vores udviklere har tilgang til at bruge dem på de templates du udvikler ved Hostedshop.

Lo-Dash, der tilgåes via variablen _ (underscore) indeholder kort fortalt utroligt stærke redskaber til manipulation af objekter, arrays og collections. Men også et micro templating sprog, som kan bruges til at opbygge elementer på en hjemmeside via Javascript. Ud over eksemplerne her, findes der også en masse dokumentation om Lo-Dash på deres hjemmeside og på deres dokumentation, på https://lodash.com.

Se nogle korte eksempler forneden, på hvordan Lo-Dash kan bruges:

_.pluck funktionen:


(function () {
  var characters = [
   { 'name': 'barney', 'age': 36 },
   { 'name': 'fred',  'age': 40 }
  ];

  _.pluck(characters, 'name');
  // → ['barney', 'fred']
})();

_.map funktionen:


(function () {
  _.map([1, 2, 3], function(num) { return num * 3; });
  // → [3, 6, 9]

  _.map({ 'one': 1, 'two': 2, 'three': 3 }, function(num) { return num * 3; });
  // → [3, 6, 9] (property order is not guaranteed across environments)

  var characters = [
   { 'name': 'barney', 'age': 36 },
   { 'name': 'fred',  'age': 40 }
  ];

  // using "_.pluck" callback shorthand
  _.map(characters, 'name');
  // → ['barney', 'fred']
})();

_.template funktionen:


(function () {
  var compiled = _.template('hello <%= name %>');
  compiled({ 'name': 'fred' });
  // → 'hello fred'

  _.template('hello <%= name %>', { 'name': 'world' });
  // → 'hello world!'
})();

_.random funktionen:


(function () {
  _.random(0, 100);
  // → tilfældigt heltal mellem 0 and 100
})();

_.range funktionen:


(function () {
  _.range(4);
  // → [0, 1, 2, 3]
})();