AngularJS

I denne artikel:


AngularJS er et Javascript framework udviklet af Google til brug i web-applikationer. AngularJS har derfor en masse værktøjer og fordele når det kommer til at arbejde med asynkron load (AJAX).
AngularJS er opbygget omkring MVC design pattern, en udviklings tilgang, der indeholder tre komponenter:

  • Model (M) til data logik.
  • View (V) til visnings logik (som regel i HTML).
  • Controller (C) til applikations logik dvs. styring af applikationen.

Vil du vide mere om AngularJS generelt kan du finde information på det på deres hjemmeside og i deres dokumentationhttps://angularjs.org.

Ved Hostedshop bruger vi primært AngularJS til, at styre og generere alt omkring produktlisten. Det vil sige selv listen af produkter, filtering af produkter, sortering af produkter og bladring i produktlisten. Men også til styring af struktur- og kolonneboksene; kalender og top produkter.

Vil du vide mere om hvordan AngularJS fungere ved Hostedshop foreslår vi at du kigger i uminificerede Javascript kildekode, som kan findes i 2 filer til produktlisten og 1 fil til hver af struktur- og kolonneboksene. Forneden kan se listen over Javascript filer som er opbygget med AngularJS:

  • /source/js/app/platform.app.js
  • /modules/product/assets/js/productlist.app.js
  • /modules/column/assets/js/module-calendar.js
  • /modules/column/assets/js/module-topproducts.js