MailChimp

I denne artikel:


Med denne app kan du koble din MailChimp konto sammen med din Hostedshop webshop, hvis du foretrækker at benytte MailChimp som nyhedsmail system. App’en gør at dine nyhedsbrevstilmeldinger i webshoppen automatisk bliver overført til MailChimp.

Køb MailLink

Integrationen mellem Hostedshop og MailChimp bygger på app'en MailLink. Dette er et tilkøbs modul, som skal tilføjes dit shop abonnement inden opsætningen af MailChimp.

  • Log ind på din kunde konto ved os
  • Klik på "Mine Produkter" i topmenuen og find dit shop abonnement i oversigten. Klik på det for at vise abonnements detaljer.
  • Klik på "Tilføj & fjern tilvalg" i venstremenuen
  • I oversigten over tilkøbs moduler finder du MailLink, som kan aktiveres herfra

 

MailChimp

I dette afsnit gennemgår vi, hvordan man opsætter sin MailChimp via Maillink, så systemet automatisk synkroniserer dine brugere med MailChimp. 

Opsætning

1. For at komme igang med opsætningen, skal du trykke på Aktiver. Herefter kommer du til nedenstående side.

2. Indtast dit Username og Password og tryk Connect. Når dette er gjort, skal du logge dig ind i Hostedshop igen, hvorefter forbindelsen mellem MailChimp og Hostedshop er opsat.

3. Gå tilbage til MailLink, hvor der nu er kommet flere faneblade at vælge imellem.

Kontrolpanel

Kontrolpanelet i MailChimp integrationen indeholder et link, som fører direkte til login i Mailchimp.
Nedenfor kan du se, hvordan kontrolpanelet ser ud.

Følger du linket, vil du komme til nedenstående login-side hos MailChimp

Og sådan ser det ud, når du har logget ind på din MailChimp konto.

Interessegrupper

Med Interessegrupper kan du kategorisere dine kunder efter interesser. Det kan være dine kunder er opdelt i tre grupper, som eksempelvis interesserer sig for henholdsvis familieliv, sport og friluftsliv. Nedenstående billede viser hvordan interessegrupperne bliver vist, i bunden, når kunder tilmelder sig din nyhedsmail.

Det samme kan gøres gældende når en kunde opretter en bruger på din webshop. 
Nedenfor kan du se hvordan Interessegrupperne ser således ud i administrationspanelet:

1. For at oprette en ny interessegruppe skal du trykke på  knappen, for at komme til nedenstående vindue.

2. Her skal du først vælge, hvilken brugergruppe den pågældende interessegruppe skal tilknyttes. Dette påvirker samtidig, hvor på siden dine brugere får mulighed for at vælge interessegruppe. Som standard kan du vælge imellem 4 forskellige brugergrupper. 

  • Kunder: Denne brugergruppe er brugere, som køber varer på din webshop. I købsprocessen får de mulighed for at tilmelde sig dit nyhedsbrev, og derved også vælge, hvilken interessegruppe, de gerne vil tilhøre.
  • Kunder B2B: Denne bruger er den samme som Kunder bortset fra, at den bruges til B2B kunder.
  • Kun nyhedsbrev tilmeldte: Denne brugergruppe er til brugere, der KUN vil have nyhedsbrev. De vil få mulighed for at vælge interessegruppe, når de tilmelder sig nyhedsbrev via denne adresse: http://minhjemmeside.dk/tilmeld-nyhedsbrev/
  • Mærker/Producenter: Denne brugergruppe er som standard sat til kun at indeholde de producenter, som du bruger på din webshop. Derfor er der ikke noget sted, disse kan tilmelde sig interessegrupper.

3. I nedenstående eksempel har vi oprettet interessegrupper, der er tilknyttet brugergruppen Kun nyhedsbrev tilmeldte.

4. Når synkroniseringen med MailChimp er færdig (synkroniserer 1 gang i timen), vil du kunne se brugere, der har tilmeldt sig denne interessegruppe. Se eksempel nedenfor.

5. I eksemplet kan du se, at din bruger er tilmeldt din "Interessegruppe test", og du kan derved se, hvilken information denne bruger er interesseret i.

6. Interessegrupperne vil blive vist i bunden, når kunderne tilmelder sig nyhedsbrevet (Se nedenfor). Det samme kan gøres gældende når en kunde opretter en bruger på din webshop.

7. Nu kan du ramme dine brugere mere specifikt og målrettet i din markedsføring.

 

Interessegruppe og produkter

Når du har oprettet nogle interessegrupper i din MailLink integration, er det muligt at kæde disse sammen med specifikke produkter.

Hvis man har et produkt på sin webshop, der er specielt interessant, kan man sørge for, at alle kunder der køber dette produkt, vil blive tilknyttet en specifik interessegruppe.
Tryk på i oversigten over dine interessegrupper for at redigere den pågældende interessegruppe. Herefter vælger du fanebladet "Produkter" for at komme til nedenstående side. 

Tryk på  - knappen for at tilføje produkter, der skal være sammenkædet med denne interessegruppe.

Når du har tilføjet produkter til interessegruppen, vil alle kunder der køber dette produkt komme i denne interessegruppe.

Liste link

Under Liste link har du mulighed for at sammenkoble dine brugergrupper i Hostedshop til dine lister i MailChimp.
Denne sammenkobling vil altid blive synkroniseret. Det vil sige, at så snart en bruger tilmelder sig via webløsningen, vil de også automatisk blive oprettet i MailChimpsystemet ved næste synkronisering (synkroniseringen kører 1 gang i timen).
Nedenfor kan du se et eksempel på Liste link i kontrolpanelet.

I eksemplet tilkobler Hostedshop brugergruppen "Kun nyhedsbrev tilmeldte" til MailChimp listen "Manual". Når dette er gjort, vil disse brugere altid blive synkroniseret mellem Hostedshop og MailChimp, og du vil derfor kunne sende nyhedsbreve ud til disse brugere fra dit MailChimp system.

Send mails via MailChimp til kunder på et specifikt site eller sprog

Hvis man har flere sites eller flere sprog på sin løsning, kan man få brug for at kunne styre sine nyhedsbreve – således at man kun rammer brugergruppen der er tilmeldt nyhedsbrevet på ét specifikt site eller med et specifikt sprog.
Netop dette giver MailChimp mulighed for. De har lavet en funktion, som kan separere hvem man sender sine mails til, baseret på det site og/eller sprog der er oprettet på i Hostedshop.
Funktionen hedder liste-link, hvor man kan tilføje nogle felter (Merge dem som det hedder), så man får site ID'et med over på brugerne i MailChimp.
I MailChimp, ville man derfor kunne styre sine nyhedsbreve således at de KUN skal gælde for dem, som kommer fra Site ID = X.

Opsætning og redigering af liste

Først og fremmest skal man naturligvis have sat MailChimp op.
Denne liste skal man have redigeret, så man kan hente nogle flere parametre på brugerne med over fra Hostedshop til MailChimp.
I eksemplet er der lavet en liste som hedder ”Test List”, hvor de nyhedsbrevstilmeldte fra Hostedshop er synkroniseret over på. For at redigerer denne, vælges knappen med ”pil ned” og herefter ”Settings”:

Når man kommer ind i disse settings, har man mulighed for at vælge en masse forskellige indstillinger. Vi skal have fat i den der hedder ” List fields and *|MERGE|* tags”:

Inde under List fields and *|MERGE|* tags, er der mulighed for at overføre en række ekstra data fra Hostedshop. Dette gøres ved at tilføje felterne med ”Add a field”.

Følgende data understøttes:

FNAME Fornavn
LNAME Efternavn
COMPANY Firma
LANGUAGE Sprog ISO
SITE Site id
CITY By
COUNTRY Land
GENDER Køn
ACCESS Sprog/Site tilgang (f.eks. |DK_1|UK_2|)

 

Så snart feltet er oprettet vil de relevante data automatisk bliver overført fra Hostedshop til brugerne i listen når en bruger synkroniseres.

(NB! – For at kunne styre specifikke sites eller sprog, skal vi bruge parametrene ”LANGUAGE” og ”SITE”.)

Styring af nyhedsbrevsafsendelse

Når ovenstående konfigurering er sat op, kan man herefter tjekke de nyhedsbrevstilmeldte som er kommet med over på sin liste. I de to kolonner vi netop har tilføjet (Language og Site), har vi det Site ID og det Language-parameter, vi kan styre afsendelsen af nyhedsbrevet med:

I eksemplet har vi fået en række forskellige tilmeldte over, som kommer henholdsvis fra Site ID = 1 og Site ID = 3 og sproglagene DK og DK3.

Hvis vi ønsker at sende et nyhedsbrev, som kun rammer dem som kommer fra sitet med ID = 1 og sproglaget = DK, kan man oprette et segment som kun tager netop disse parametre med:

(Bemærk, segmenter kan oprettes i forbindelse med selve afsendelsen af nyhedsbrevet (I første step, under ”Recipients” – men kan også oprettes og gemmes inde på selve listen).

Herefter er det blot at opsætte sit nyhedsbrev i MailChimp, og få det afsendt på samme måde som normalt – og så vil kun de tilmeldte med netop disse parametre opfyldt – modtage nyhedsbrevet.