MailChimp

I denne artikel:


Med denne app kan du forbinde Hostedshop med MailChimp. App'en gør at dine nyhedsbrevstilmeldinger i webshoppen automatisk bliver overført til MailChimp.

 

Køb MailLink

Integrationen mellem Hostedshop og MailChimp bygger på app'en MailLink. Dette er et tilkøbs modul, som skal tilføjes dit shopabonnement inden opsætningen af MailChimp:

 • Log ind på din kunde konto ved os
 • Klik på "Mine Produkter" i topmenuen og find dit shopabonnement i oversigten. Klik på det for at vise abonnements detaljer.
 • Klik på "Tilføj & fjern tilvalg" i venstremenuen
 • I oversigten over tilkøbs moduler finder du MailLink, som kan aktiveres herfra

 

MailChimp

I dette afsnit gennemgår vi opsætningen af mail MailChimp via MailLink, således at systemet automatisk synkroniserer dine brugere med MailChimp. 

 

Opsætning

 1. Du finder MailLink under Moduler > MailLink. Første gang du laver opsætningen, skal du indsætte dit MailChimp brugernavn og API-nøgle:  Brugernavnet oprettes sammen med din MailChimp konto. API-nøglen genererer du i dit MailChimp kontrolpanel under Topmenu > Account, hvorefter du klikker på Extras og vælger API keys. Dette tager dig til oversigten over API-nøgler:  Klik på knappen "Create A Key", hvorefter den nye API-nøgle dukker op i listen:

 2. Indsæt brugernavn og API-nøgle i MailLink, og klik Gem. Integrationen vil nu oprette forbindelse til MailChimp.

   

 3. Gå tilbage til MailLink hvor der nu er kommet flere faneblade at vælge imellem:  Hvis MailLink tidligere har været forbundet til MailChimp, vil integrationen i stedet for se således ud:  Klik på Aktiver og log ind på MailChimp for at godkende forbindelsen:

 

Kontrolpanel

Fanebladet "Kontrolpanel" indeholder et link som fører direkte til login siden ved MailChimp:

 

Interessegrupper

Med Interessegrupper kan du kategorisere dine kunder efter interesser. Det kan være dine kunder er opdelt i tre grupper, som eksempelvis interesserer sig for henholdsvis sport, outdoor og familie. Nedenstående billede viser hvordan interessegrupperne bliver vist, når kunder tilmelder sig din nyhedsmail:

Det samme kan gøre sig gældende når en kunde opretter en bruger på din webshop. 
Nedenfor kan du se hvordan Interessegrupperne tager sig ud i administrationspanelet:

 1. For at oprette en ny interessegruppe skal du trykke på knappen Opret interessegruppe. Bemærk at navnet på interessegruppen ikke må overstige 99 karakterer.
 2. Vælg hvilken brugergruppe den pågældende interessegruppe skal tilknyttes, og skriv den ønskede titel på interessegruppen. Shoppens indbyggede brugergrupper er som følger:

  • Kunder: Denne brugergruppe er brugere, som køber varer på din webshop. I købsprocessen får de mulighed for at tilmelde sig dit nyhedsbrev, og derved også vælge, hvilken interessegruppe, de gerne vil tilhøre.
  • Kunder B2B: Denne bruger er den samme som Kunder bortset fra, at den bruges til B2B kunder.
  • Kun nyhedsbrev tilmeldte: Denne brugergruppe er til brugere, der KUN vil have nyhedsbrev. De vil få mulighed for at vælge interessegruppe, når de tilmelder sig nyhedsbrev via denne adresse: http://minhjemmeside.dk/tilmeld-nyhedsbrev/
  • Mærker/Producenter: Denne brugergruppe er som standard sat til kun at indeholde de producenter, som du bruger på din webshop. Derfor er der ikke noget sted, disse kan tilmelde sig interessegrupper.
 3. Når synkroniseringen er gennemført (der synkroniseres hvert 15 minut), vil du kunne se brugere der har tilmeldt sig denne interessegruppe, inde på din MailChimp konto. I eksemplet er 3 brugere tilmeldt på tværs af interessegrupperne, og du kan derved se hvilke informationer disse brugere er interesseret i:  Nu kan du ramme dine brugere mere specifikt og målrettet i din markedsføring.

Bemærk: Hvis du opretter en bruger manuelt, skal du huske at sætte kundens e-mail i feltet "E-mail", og ikke kun i feltet "Brugernavn", ellers synkroniseres brugerne ikke over i MailChimp.

 

Interessegruppe og produkter

Når du har oprettet nogle interessegrupper i din MailLink integration, er det muligt at kæde disse sammen med specifikke produkter.

Hvis man har et produkt på sin webshop, der er specielt interessant, kan man sørge for, at alle kunder der køber dette produkt, vil blive tilknyttet en specifik interessegruppe.
Tryk på blyantikonet i oversigten over dine interessegrupper for at redigere den pågældende interessegruppe:

Herefter vælger du fanebladet "Produkter" for at komme til nedenstående side:

Tryk på plusikonet for at tilføje produkter, der skal være sammenkædet med denne interessegruppe.

Når du har tilføjet produkter til interessegruppen, vil alle kunder der køber dette produkt komme i denne interessegruppe.

 

Liste link

Under Liste link har du mulighed for at sammenkoble dine brugergrupper i Hostedshop til dine lister i MailChimp.
Denne sammenkobling vil altid blive synkroniseret. Det vil sige, at så snart en bruger tilmelder sig via webløsningen, vil de også automatisk blive oprettet i MailChimp ved næste synkronisering (synkroniseringen kører 1 gang i timen).
Nedenfor kan du se et eksempel på Liste link i kontrolpanelet.

I eksemplet tilkobler Hostedshop brugergruppen "Kun nyhedsbrev tilmeldte" til MailChimp listen "Manual". Når dette er gjort, vil disse brugere altid blive synkroniseret mellem Hostedshop og MailChimp, og du vil derfor kunne sende nyhedsbreve ud til disse brugere fra dit MailChimp system.

Send mails via MailChimp til kunder på et specifikt site eller sprog

Hvis man har flere sites eller flere sprog på sin løsning, kan man få brug for at kunne styre sine nyhedsbreve – således at man kun rammer brugergruppen der er tilmeldt nyhedsbrevet på ét specifikt site eller med et specifikt sprog.
Netop dette giver MailChimp mulighed for. De har lavet en funktion, som kan separere hvem man sender sine mails til, baseret på det site og/eller sprog der er oprettet på i Hostedshop.
Funktionen hedder liste-link, hvor man kan tilføje nogle felter (Merge dem som det hedder), så man får site ID'et med over på brugerne i MailChimp.
I MailChimp, ville man derfor kunne styre sine nyhedsbreve således at de KUN skal gælde for dem, som kommer fra Site ID = X.

Opsætning og redigering af liste

Først og fremmest skal man naturligvis have sat MailChimp op.
Denne liste skal man have redigeret, så man kan hente nogle flere parametre på brugerne med over fra Hostedshop til MailChimp.
I eksemplet er der lavet en liste som hedder ”Test List”, hvor de nyhedsbrevstilmeldte fra Hostedshop er synkroniseret over på. For at redigerer denne, vælges knappen med ”pil ned” og herefter ”Settings”:

Når man kommer ind i disse settings, har man mulighed for at vælge en masse forskellige indstillinger. Vi skal have fat i den der hedder ” List fields and *|MERGE|* tags”:

Inde under List fields and *|MERGE|* tags, er der mulighed for at overføre en række ekstra data fra Hostedshop. Dette gøres ved at tilføje felterne med ”Add a field”.

Følgende data understøttes:

FNAME Fornavn
LNAME Efternavn
COMPANY Firma
LANGUAGE Sprog ISO
SITE Site id
CITY By
COUNTRY Land
GENDER Køn
ACCESS Sprog/Site tilgang (f.eks. |DK_1|UK_2|)

 

Så snart feltet er oprettet vil de relevante data automatisk bliver overført fra Hostedshop til brugerne i listen når en bruger synkroniseres.

Bemærk: For at kunne styre specifikke sites eller sprog, benyttes parametrene ”LANGUAGE” og ”SITE”.

Styring af nyhedsbrevsafsendelse

Når ovenstående konfigurering er sat op, kan man herefter tjekke de nyhedsbrevstilmeldte som er kommet med over på sin liste. I de to kolonner vi netop har tilføjet (Language og Site), har vi det Site ID og det Language-parameter, vi kan styre afsendelsen af nyhedsbrevet med:

I eksemplet har vi fået en række forskellige tilmeldte over, som kommer henholdsvis fra Site ID = 1 og Site ID = 3 og sproglagene DK og DK3.

Hvis vi ønsker at sende et nyhedsbrev, som kun rammer dem som kommer fra sitet med ID = 1 og sproglaget = DK, kan man oprette et segment som kun tager netop disse parametre med:

Bemærk: Segmenter kan oprettes i forbindelse med selve afsendelsen af nyhedsbrevet (I første step, under ”Recipients” – men kan også oprettes og gemmes inde på selve listen.

Herefter er det blot at opsætte sit nyhedsbrev i MailChimp, og få det afsendt på samme måde som normalt – og så vil kun de tilmeldte med netop disse parametre opfyldt – modtage nyhedsbrevet.