Hvordan indsætter jeg JavaScript?

I denne artikel:


   

   

  JavaScript indsættes via knappen "Indsæt JavaScript" på det pågældende design, under Webshop > Design > Ret design:

  Bemærk: Tilpasning af JavaScript kræver udvikler erfaring, hvilket går ud over omfanget af denne artikel.

   

  Benyt vores step-by-step guide
  1. Gå til Webshop > Design:

  2. Klik på "Ret design":

  3. Klik på "Indsæt JavaScript":

  4. Klik på en af de tre sektioner, alt efter hvilke instruktioner der følger med den pågældende kode. Hvis koden f.eks. først skal afvikles når hele siden er indlæst i browseren, skal den indsættes i det nederste felt "Sidens indhold (bunden)":

  5. Indsæt JavaScript-koden i det ønskede felt:

  6. Gem dine ændringer:

  Bemærk: Vi anbefaler at du afprøver koden på en kopi af dit aktive design, så evt. fejl ikke påvirker en webshop i produktion. Du kan læse hvordan du arbejder på en kopi af dit design i denne artikel. Husk at vi ikke yder support på tilpasning og fejlsøgning af JavaScript.

   

  Læs mere