Google Adwords

I denne artikel:


Du er her: Kontrolpanel > Affiliate marketing

Her opsættes salgstracking koder (f.eks. Affiliate marketing eller Adwords), som bruges til at registrere dine salg. Koderne bliver automatisk vist på ordrebekræftelsessiden.


Affiliate marketing
Indsæt hele trackingkoden i tekstområdet, og udskift variablerne med koderne i højre side. Det kunne f.eks. være et ordrenummer eller ordretotal.

Adwords
Affiliate marketing funktionen kan også benyttes til Adwords salgstracking. Indsæt Adwords-koden i tekstfeltet, hvorefter hvert enkelt salg vil blive tracket. Til Adwords skal de dynamiske koder i højre side ikke benyttes.

Andre
Benyttes en anden form for salgstracking, vil du have fået udleveret en kodestreng fra udbyderen. Denne kodestreng skal du indsætte i tekstfeltet og herefter tilpasse den til Hostedshop-systemet.
Nedenfor vises et konkret eksempel på opsætningen af en kodestreng. 

1. Du har modtaget en mail fra din udbyder, hvori du finder en kode, som du bedes indsætte i dit system. Udbyderen ved naturligvis ikke, at du blot skal indsætte koden i Affiliate Marketing modulet, og de vil derfor som oftest komme med råd til hvor i koden, kodestrengen skal indsættes. Den ser du bort fra og følger i stedet nedenstående vejledning.
  <!-- [ START: COMMISSION JUNCTION AFFILIATE TRACKING TAG - IF REMOVED, DOWNTRACKING FEES MAY APPLY] --> <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=1521055 &TYPE=345907&OID=<OID>&AMOUNT=<AMOUNT>&CURRENCY=<CURRENCY>&METHOD=IMG" height="1" width="20">

2. I dette tilfælde har udbyderen været så flink at markere flere variabler, så du, på den måde, er klar over, at det er disse, du skal arbejde med. Variablerne fungerer ved at trække specifik data ud fra din webshop, hver gang der bliver lavet et salg. De skal derfor stemme overens med de variabler, som Hostedshop kender for at kunne give den korrekte information.

3. I dette eksempel er der 3 variabler nemlig OID, AMOUNT og CURRENCY.

4. Der skal bruges et ordre ID fra systemet, så udbyderen kan skelne mellem de forskellige ordrer (OID). Så skal udbyderen vide, hvor stor ordren faktisk er (AMOUNT) og til slut, skal udbyderen vide, hvilken valuta der handles i (CURRENCY) for at kunne udregne salg og profit.

5. OID skal sættes til at være et ordre ID, AMOUNT skal være stk. antal, og CURRENCY skal være valuta.

6. Kig nu under Kontrolpanel > Webshop > Affiliate Marketing for at se de variabler, der som standard kan bruges i Hostedshop systemet. Disse er vist nedenfor:

7. I ovenstående kodeeksempel vil variablen %OrderID% svare til OID, og skal derfor indsættes i kodestrengen i stedet for OID.

8. %OrderTotalInclVat% er en variabel, der viser Ordretotalbeløb inkl. Moms. Denne variabel erstatter således AMOUNT i kodestrengen.

9. %OrderCurrencyCode% er en variabel, der viser, hvilken valuta der bruges. Denne variable erstatter derfor CURRENCY i kodestrengen.

10. Således ser kodestrengen i eksemplet nu ud som vist nedenfor.
<!-- [ START: COMMISSION JUNCTION AFFILIATE TRACKING TAG - IF REMOVED, DOWNTRACKING FEES MAY APPLY] --> <img src="https://www.emjcd.com/u?CID=1521055 &TYPE=345907&OID=<%OrderId%>&AMOUNT=<%OrderTotalInclVatExclFee%>&CURRENCY=
<%OrderCurrencyCode%>&METHOD=IMG" height="1" width="20">
<!-- [ END: COMMISSION JUNCTION AFFILIATE TRACKING TAG - IF REMOVED, DOWNTRACKING FEES MAY APPLY] -->

11. Hermed er salgstracking-funktionen opsat, og udbyderen får nu information, hver gang en ordre forlader webshoppen. Det er altid en god idé at lave nogle testordrer i samarbejde med udbyderen efter opsætningen for at sikre, at alt fungerer, som det skal.